İnşaat

Radicon, özellikle radyasyon onkolojisi ve görüntüleme merkezleri, radyonüklid-radyofarmasötik üretim tesisleri üzerine birikimi ve deneyimi ile tanınmaktadır. Söz konusu alanlarda kalite standartlarının üstünde ve zamanında tamamladığı inşaatlar ile müşterilerine katma değer sağlamaktadır.

Radicon’un güncel faaliyet alanları, üç ana başlık altında sınıflandırılabilir :

  • Sağlık yapıları. (Radyasyon onkolojisi ve görüntüleme merkezleri.)
  • Radyonüklid-radyofarmasötik üretim tesisleri.
  • Ofis ve Konut binaları

Projeler uzman ekip tarafından çözümlenir, verimlilik ilkesi ile yürütülür. Tasarım ve uygulama arasındaki eşgüdüm sayesinde, olası sorunların en kısa sürede, en uygun biçimde giderilmesi sağlanır.

Radicon, alanlarında uzman çözüm ortakları ile birlikte, proje ve uygulama süreçlerinin bütün aşamalarını kapsayacak biçimde, anahtar teslimi hizmet vermektedir. Temel kazısından ince yapı işlerine dek bütün inşaat, elektrik, mekanik uygulamaları, Radicon’un çalışma alanında yer almaktadır.

Projelendirme

Radicon’un mimari proje çalışmaları, ağırlıklı olarak sağlık alanındadır. Radyasyon onkolojisi merkezleri (LINAC, tomoterapi, GammaKnife vs.), tıbbî onkoloji merkezleri (kemoterapi vs.), görüntüleme merkezleri (PET-CT, gama kamera, CT, MRI, röntgen, ultrasonografi), görüntüleme ile ilişkili radyofarmasi birimleri (sıcak oda), GMP koşullarına uygun radyonüklid-radyofarmasötik üretim tesisleri, radyonüklid tedavi birimleri  (I-131, Lu-177, Y-90, Sr-89 vs.) Radicon’un proje hizmeti verdiği başlıca alanlardır.

Proje Yönetimi ve Danışmanlık

Etkinlik alanlarında edindiği bilgi birikimi ve deneyim ile Radicon, uygulama yanında proje yönetimi ve danışmanlık hizmeti de vermektedir. Radicon’un proje yönetim ekibi, çok yönlü projelerin hedeflenen tarihte, kaliteli, eksiksiz biçimde tamamlanabilmesini sağlayacak yetkinliğe, deneyime sahiptir.